quick
top
 • 2[원동역<->태봉]
 • 3[원동역<->어영]
 • 8[증산차고지<->석산양우6차]
 • 10[증산차고지<->내석]
 • 11[신평터미널<->부산(명륜동)]
 • 12[부산(명륜동)<->언양임시터미널]
 • 12심야[부산(명륜동)<->신평터미널]
 • 13[양산역환승센터<->KTX울산역]
 • 21[북정<->구포(덕천동)]
 • 23[북정<->구포(덕천동)]
 • 23-1[용선<->구포(덕천동)]
 • 24[용선<->호포역]
 • 24-1[용선<->호포]
 • 26[양산역환승센터<->물금역]
 • 32[증산차고지<->북정]
 • 32-1[증산차고지<->북정]
 • 38[증산차고지<->금산]
 • 52[양산부산대병원<->용당차고지]
 • 57[양산역환승센터<->영산대]
 • 85[양산역환승센터<->신기우방A]
 • 87[양산역환승센터<->명곡]
 • 113[양산역환승센터<->대석]
 • 128[증산차고지<->북정]
 • 128-1[증산차고지<->북정]
 • 132[증산차고지<->범어사역]
 • 137[증산차고지<->중리마을]
 • 138[북정<->소원동]
 • 1000[양산역환승센터<->태봉]
 • 1100[양산역환승센터<->부산(명륜동)]
 • 1200[북정<->부산(명륜동)]
 • 1300[증산차고지<->부산(명륜동)]
 • 1500[증산차고지<->부산(명륜동)]
 • 3000[양산역환승센터<->KTX울산역]
 • 1703[태화강역<->우성스마트시티]
 • 1713[태화강역<->석남사]
 • 1723[태화강역<->통도사터미널]
 • 1733[태화강역<->양우내안애]
 • 구포심야1[구,터미널<->구포]
 • 구포심야2[구,터미널<->증산역]
홈 > 노선안내
정류소명    노선번호
1500 (양산시내 , 증산차고지 <-> 부산(명륜동))      
노선정보
종류 노선 증산차고지 부산(명륜동) 거리(Km) 배차간격 총횟수 주행시간
(왕복)
시간표
양산시내 1500 첫차 막차 첫차 막차 32.5Km 38회
05:40 22:30 06:45 23:30
시간표
노선정보
회차 평일 토요일 일요일,공휴일
증산차고지출발 부산(명륜동)출발 증산차고지출발 부산(명륜동)출발 증산차고지출발 부산(명륜동)출발
1 05:15 06:15 05:49 06:54 토요일과 동일 토요일과 동일
2 05:45 06:45 06:27 07:32
3 06:15 07:20 07:05 08:10
4 06:45 07:50 07:43 08:48
5 07:06 08:11 08:21 09:26
6 07:24 08:30 08:57 10:02
7 07:42 08:50 09:33 10:38
8 08:03 09:10 10:09 11:14
9 08:30 09:35 10:45 11:50
10 09:00 10:05 11:21 12:26
11 09:24 10:29 11:57 13:02
12 09:48 10:53 12:33 13:38
13 10:12 11:17 13:09 14:19
14 10:40 11:45 13:47 14:57
15 11:10 12:15 14:25 15:35
16 11:40 12:45 15:03 16:13
17 12:10 13:15 15:37 16:47
18 12:40 13:45 16:15 17:25
19 13:10 14:20 16:53 18:03
20 13:40 14:50 17:31 18:41
21 14:10 15:20 18:13 19:23
22 14:40 15:50 18:51 20:01
23 15:05 16:15 19:29 20:39
24 15:35 16:45 20:07 21:17
25 16:05 17:15 20:41 21:46
26 16:35 17:45 21:19 22:24
27 17:05 18:15 21:57 23:02
28 17:35 18:45 22:35 23:40
29 18:10 19:25
30 18:45 19:55
31 19:15 20:25
32 19:45 20:55
33 20:15 21:20
34 20:40 21:45
35 21:10 22:15
36 21:40 22:45
37 22:05 23:10
38 22:30 23:30
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50