quick
top
 • 2[원동역<->태봉]
 • 3[원동역<->어영]
 • 8[증산차고지<->석산양우6차]
 • 10[증산차고지<->내석]
 • 11[신평터미널<->부산(명륜동)]
 • 12[부산(명륜동)<->언양임시터미널]
 • 12심야[부산(명륜동)<->신평터미널]
 • 13[양산역환승센터<->KTX울산역]
 • 21[북정<->구포(덕천동)]
 • 23[북정<->구포(덕천동)]
 • 23-1[용선<->구포(덕천동)]
 • 24[용선<->호포역]
 • 24-1[용선<->호포]
 • 26[양산역환승센터<->물금역]
 • 32[증산차고지<->북정]
 • 32-1[증산차고지<->북정]
 • 38[증산차고지<->금산]
 • 52[양산부산대병원<->용당차고지]
 • 57[양산역환승센터<->영산대]
 • 85[양산역환승센터<->신기우방A]
 • 87[양산역환승센터<->명곡]
 • 113[양산역환승센터<->대석]
 • 128[증산차고지<->북정]
 • 128-1[증산차고지<->북정]
 • 132[증산차고지<->범어사역]
 • 137[증산차고지<->중리마을]
 • 138[북정<->소원동]
 • 1000[양산역환승센터<->태봉]
 • 1100[양산역환승센터<->부산(명륜동)]
 • 1200[북정<->부산(명륜동)]
 • 1300[증산차고지<->부산(명륜동)]
 • 1500[증산차고지<->부산(명륜동)]
 • 3000[양산역환승센터<->KTX울산역]
 • 1703[태화강역<->우성스마트시티]
 • 1713[태화강역<->석남사]
 • 1723[태화강역<->통도사터미널]
 • 1733[태화강역<->양우내안애]
 • 구포심야1[구,터미널<->구포]
 • 구포심야2[구,터미널<->증산역]
홈 > 노선안내
정류소명    노선번호
1300 (양산시내 , 증산차고지 <-> 부산(명륜동))      
노선정보
종류 노선 증산차고지 부산(명륜동) 거리(Km) 배차간격 총횟수 주행시간
(왕복)
시간표
양산시내 1300 첫차 막차 첫차 막차 28.3Km 38회
05:00 21:50 06:00 22:55
시간표
노선정보
회차 평일 토요일 일요일,공휴일
증산차고지출발 부산(명륜동)출발 증산차고지출발 부산(명륜동)출발 증산차고지출발 부산(명륜동)출발
1 05:00 06:00 05:30 06:35 토요일과 동일 토요일과 동일
2 05:30 06:30 06:08 07:13
3 06:00 07:05 06:46 07:51
4 06:30 07:35 07:24 08:29
5 06:57 08:02 08:02 09:07
6 07:15 08:20 08:38 09:43
7 07:33 08:40 09:14 10:19
8 07:52 09:00 09:50 10:55
9 08:15 09:20 10:26 11:31
10 08:45 09:50 11:02 12:07
11 09:12 10:17 11:38 12:43
12 09:36 10:41 12:14 13:19
13 10:00 11:05 12:50 14:00
14 10:25 11:30 13:28 14:38
15 10:55 12:00 14:06 15:16
16 11:25 12:30 14:44 15:54
17 11:55 13:00 15:18 16:28
18 12:25 13:30 15:56 17:06
19 12:55 14:05 16:34 17:44
20 13:25 14:35 17:12 18:22
21 13:55 15:05 17:54 19:04
22 14:25 15:35 18:32 19:42
23 14:55 16:05 19:10 20:20
24 15:15 16:25 19:48 20:58
25 15:50 17:00 20:22 21:27
26 16:20 17:30 21:00 22:05
27 16:50 18:00 21:38 22:43
28 17:20 18:30 22:16 23:21
29 17:50 19:05
30 18:30 19:40
31 19:00 20:10
32 19:30 20:40
33 19:55 21:05
34 20:30 21:35
35 20:50 21:55
36 21:20 22:25
37 21:50 22:55
38 22:20 23:20
39
40