quick
top
 • 2[원동역<->태봉]
 • 3[원동역<->어영]
 • 8[증산차고지<->석산양우6차]
 • 10[증산차고지<->내석]
 • 11[신평터미널<->부산(명륜동)]
 • 12[부산(명륜동)<->언양임시터미널]
 • 12심야[부산(명륜동)<->신평터미널]
 • 13[양산역환승센터<->KTX울산역]
 • 21[북정<->구포(덕천동)]
 • 23[북정<->구포(덕천동)]
 • 23-1[용선<->구포(덕천동)]
 • 24[용선<->호포역]
 • 24-1[용선<->호포]
 • 26[양산역환승센터<->물금역]
 • 32[증산차고지<->북정]
 • 32-1[증산차고지<->북정]
 • 38[증산차고지<->금산]
 • 52[양산부산대병원<->용당차고지]
 • 57[양산역환승센터<->영산대]
 • 85[양산역환승센터<->신기우방A]
 • 87[양산역환승센터<->명곡]
 • 113[양산역환승센터<->대석]
 • 128[증산차고지<->북정]
 • 128-1[증산차고지<->북정]
 • 132[증산차고지<->범어사역]
 • 137[증산차고지<->중리마을]
 • 138[북정<->소원동]
 • 1000[양산역환승센터<->태봉]
 • 1100[양산역환승센터<->부산(명륜동)]
 • 1200[북정<->부산(명륜동)]
 • 1300[증산차고지<->부산(명륜동)]
 • 1500[증산차고지<->부산(명륜동)]
 • 3000[양산역환승센터<->KTX울산역]
 • 1703[태화강역<->우성스마트시티]
 • 1713[태화강역<->석남사]
 • 1723[태화강역<->통도사터미널]
 • 1733[태화강역<->양우내안애]
 • 구포심야1[구,터미널<->구포]
 • 구포심야2[구,터미널<->증산역]
홈 > 노선안내
정류소명    노선번호
32-1 (양산시내 , 증산차고지 <-> 북정)      
노선정보
종류 노선 증산차고지 북정 거리(Km) 배차간격 총횟수 주행시간
(왕복)
시간표
양산시내 32-1 첫차 막차 첫차 막차 13.6Km 30회
05:55 21:45 06:50 22:45
시간표
노선정보
회차 평일 토요일 일요일,공휴일
증산차고지출발 북정출발 증산차고지출발 북정출발 증산차고지출발 북정출발
1 05:55 06:50 06:10 07:00 06:00 06:50
2 06:24 07:24 06:50 07:40 06:55 07:50
3 06:48 07:48 07:39 08:34 07:35 08:30
4 07:12 08:15 08:34 09:29 08:15 09:10
5 07:35 08:35 09:13 10:08 08:35 09:30
6 07:50 08:50 09:53 10:48 09:15 10:10
7 08:30 09:30 10:25 11:20 09:55 10:50
8 09:00 10:00 11:05 12:00 10:35 11:30
9 09:38 10:35 11:45 12:40 11:15 12:10
10 10:00 11:00 12:25 13:20 11:55 12:50
11 10:40 11:40 13:05 14:00 12:35 13:30
12 11:15 12:15 13:45 14:40 13:15 14:10
13 11:40 12:40 14:25 15:20 13:55 14:50
14 12:20 13:20 14:55 15:50 14:45 15:40
15 12:45 13:45 15:45 16:40 15:35 16:30
16 13:20 14:20 16:25 17:20 15:55 16:50
17 14:00 15:00 16:57 17:52 16:35 17:30
18 14:35 15:35 17:13 18:08 17:15 18:10
19 14:50 15:50 18:07 19:07 17:55 18:50
20 15:23 16:20 18:30 19:25 18:55 19:50
21 15:47 16:42 19:00 20:00 19:35 20:30
22 16:20 17:18 19:35 20:30 20:15 21:12
23 17:06 18:06 20:35 21:36 21:05 22:00
24 17:44 18:44 21:43 22:36 21:40 22:36
25 18:20 19:20
26 18:45 19:45
27 19:50 20:45
28 20:15 21:15
29 20:55 21:55
30 21:45 22:45