quick
top
 • 2[원동역<->태봉]
 • 3[원동역<->어영]
 • 8[증산차고지<->석산양우6차]
 • 10[증산차고지<->내석]
 • 11[신평터미널<->부산(명륜동)]
 • 12[부산(명륜동)<->언양임시터미널]
 • 12심야[부산(명륜동)<->신평터미널]
 • 13[양산역환승센터<->KTX울산역]
 • 21[북정<->구포(덕천동)]
 • 23[북정<->구포(덕천동)]
 • 23-1[용선<->구포(덕천동)]
 • 24[용선<->호포역]
 • 24-1[용선<->호포]
 • 26[양산역환승센터<->물금역]
 • 32[증산차고지<->북정]
 • 32-1[증산차고지<->북정]
 • 38[증산차고지<->금산]
 • 52[양산부산대병원<->용당차고지]
 • 57[양산역환승센터<->영산대]
 • 85[양산역환승센터<->신기우방A]
 • 87[양산역환승센터<->명곡]
 • 113[양산역환승센터<->대석]
 • 128[증산차고지<->북정]
 • 128-1[증산차고지<->북정]
 • 132[증산차고지<->범어사역]
 • 137[증산차고지<->중리마을]
 • 138[북정<->소원동]
 • 1000[양산역환승센터<->태봉]
 • 1100[양산역환승센터<->부산(명륜동)]
 • 1200[북정<->부산(명륜동)]
 • 1300[증산차고지<->부산(명륜동)]
 • 1500[증산차고지<->부산(명륜동)]
 • 3000[양산역환승센터<->KTX울산역]
 • 1703[태화강역<->우성스마트시티]
 • 1713[태화강역<->석남사]
 • 1723[태화강역<->통도사터미널]
 • 1733[태화강역<->양우내안애]
 • 구포심야1[구,터미널<->구포]
 • 구포심야2[구,터미널<->증산역]
홈 > 노선안내
정류소명    노선번호
32-1 (양산시내 , 증산차고지 <-> 북정)      
노선정보
종류 노선 증산차고지 북정 거리(Km) 배차간격 총횟수 주행시간
(왕복)
시간표
양산시내 32-1 첫차 막차 첫차 막차 13.6Km 30회
05:50 21:45 06:45 22:45
시간표
노선정보
회차 평일 토요일 일요일,공휴일
증산차고지출발 북정출발 증산차고지출발 북정출발 증산차고지출발 북정출발
1 05:50 06:45 06:00 06:50 토요일과 동일 토요일과 동일
2 06:24 07:25 06:52 07:52
3 06:48 07:50 07:40 08:40
4 07:10 08:15 08:04 09:04
5 07:35 08:40 08:50 09:50
6 07:50 09:00 09:10 10:10
7 08:30 09:30 09:50 10:50
8 09:00 10:00 10:30 11:30
9 09:45 10:45 11:10 12:10
10 10:05 11:05 11:50 12:50
11 10:42 11:42 12:30 13:30
12 11:20 12:20 13:10 14:10
13 11:42 12:42 13:50 14:50
14 12:20 13:20 14:30 15:30
15 13:00 14:00 15:10 16:10
16 13:20 14:20 16:00 17:00
17 13:58 15:00 16:40 17:40
18 14:35 15:35 17:20 18:20
19 15:15 16:15 18:12 19:12
20 15:45 16:45 19:00 20:00
21 16:20 17:20 19:36 20:36
22 16:50 17:50 20:00 21:100
23 17:18 18:18 20:50 21:45
24 17:56 19:00 21:40 22:35
25 18:15 19:15
26 18:45 19:45
27 19:30 20:30
28 20:15 21:15
29 20:55 21:55
30 21:45 22:45