quick
top
 • 2[원동역<->태봉]
 • 3[원동역<->어영]
 • 8[증산차고지<->석산양우6차]
 • 10[증산차고지<->내석]
 • 11[신평터미널<->부산(명륜동)]
 • 12[부산(명륜동)<->언양임시터미널]
 • 12심야[부산(명륜동)<->신평터미널]
 • 13[양산역환승센터<->KTX울산역]
 • 21[북정<->구포(덕천동)]
 • 23[북정<->구포(덕천동)]
 • 23-1[용선<->구포(덕천동)]
 • 24[용선<->호포역]
 • 24-1[용선<->호포]
 • 26[양산역환승센터<->물금역]
 • 32[증산차고지<->북정]
 • 32-1[증산차고지<->북정]
 • 38[증산차고지<->금산]
 • 52[양산부산대병원<->용당차고지]
 • 57[양산역환승센터<->영산대]
 • 85[양산역환승센터<->신기우방A]
 • 87[양산역환승센터<->명곡]
 • 113[양산역환승센터<->대석]
 • 128[증산차고지<->북정]
 • 128-1[증산차고지<->북정]
 • 132[증산차고지<->범어사역]
 • 137[증산차고지<->중리마을]
 • 138[북정<->소원동]
 • 1000[양산역환승센터<->태봉]
 • 1100[양산역환승센터<->부산(명륜동)]
 • 1200[북정<->부산(명륜동)]
 • 1300[증산차고지<->부산(명륜동)]
 • 1500[증산차고지<->부산(명륜동)]
 • 3000[양산역환승센터<->KTX울산역]
 • 1703[태화강역<->우성스마트시티]
 • 1713[태화강역<->석남사]
 • 1723[태화강역<->통도사터미널]
 • 1733[태화강역<->양우내안애]
 • 구포심야1[구,터미널<->구포]
 • 구포심야2[구,터미널<->증산역]
홈 > 노선안내
정류소명    노선번호
1200 (양산시내 , 북정 <-> 부산(명륜동))      
노선정보
종류 노선 북정 부산(명륜동) 거리(Km) 배차간격 총횟수 주행시간
(왕복)
시간표
양산시내 1200 첫차 막차 첫차 막차 25Km 40분 38회
05:15 22:40 06:15 23:40
시간표
노선정보
회차 평일 토요일 일요일,공휴일
북정출발 부산(명륜동)출발 북정출발 부산(명륜동)출발 북정출발 부산(명륜동)출발
1 05:10 06:10 05:20 06:25 토요일과 동일 토요일과 동일
2 05:27 06:37 05:58 07:03
3 05:57 06:57 06:36 07:41
4 06:12 07:15 07:14 08:19
5 06:50 07:55 07:52 08:57
6 07:10 08:16 08:28 09:33
7 07:30 08:35 09:04 10:09
8 07:50 08:55 09:40 10:45
9 08:10 09:15 10:16 11:21
10 08:35 09:40 10:52 11:57
11 09:05 10:10 11:28 12:33
12 09:40 10:45 12:04 13:09
13 10:05 11:10 13:18 14:28
14 10:30 11:37 13:56 15:06
15 10:42 11:52 14:34 15:44
16 11:13 12:22 15:08 16:18
17 11:43 12:52 15:46 16:56
18 12:13 13:22 16:24 17:34
19 12:47 13:52 17:02 18:12
20 13:17 14:27 17:44 18:54
21 13:47 14:57 18:22 19:32
22 14:17 15:27 19:00 20:10
23 14:47 15:57 19:38 20:48
24 15:12 16:22 20:12 21:22
25 15:42 16:52 20:50 21:55
26 16:12 17:22 21:28 22:33
27 17:00 18:10 22:06 23:11
28 17:30 18:40 22:25 23:30
29 18:00 19:15
30 18:35 19:45
31 19:08 20:18
32 19:45 20:50
33 20:23 21:28
34 20:35 21:40
35 21:00 22:05
36 21:30 22:35
37 22:00 23:05
38 22:40 23:40
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48