quick
top
 • 2[원동역<->태봉]
 • 3[원동역<->어영]
 • 8[증산차고지<->석산양우6차]
 • 10[증산차고지<->내석]
 • 11[신평터미널<->부산(명륜동)]
 • 12[부산(명륜동)<->언양임시터미널]
 • 12심야[부산(명륜동)<->신평터미널]
 • 13[양산역환승센터<->KTX울산역]
 • 21[북정<->구포(덕천동)]
 • 23[북정<->구포(덕천동)]
 • 23-1[용선<->구포(덕천동)]
 • 24[용선<->호포역]
 • 24-1[용선<->호포]
 • 26[양산역환승센터<->물금역]
 • 32[증산차고지<->북정]
 • 32-1[증산차고지<->북정]
 • 38[증산차고지<->금산]
 • 52[양산부산대병원<->용당차고지]
 • 57[양산역환승센터<->영산대]
 • 85[양산역환승센터<->신기우방A]
 • 87[양산역환승센터<->명곡]
 • 113[양산역환승센터<->대석]
 • 128[증산차고지<->북정]
 • 128-1[증산차고지<->북정]
 • 132[증산차고지<->범어사역]
 • 137[증산차고지<->중리마을]
 • 138[북정<->소원동]
 • 1000[양산역환승센터<->태봉]
 • 1100[양산역환승센터<->부산(명륜동)]
 • 1200[북정<->부산(명륜동)]
 • 1300[증산차고지<->부산(명륜동)]
 • 1500[증산차고지<->부산(명륜동)]
 • 3000[양산역환승센터<->KTX울산역]
 • 1703[태화강역<->우성스마트시티]
 • 1713[태화강역<->석남사]
 • 1723[태화강역<->통도사터미널]
 • 1733[태화강역<->양우내안애]
 • 구포심야1[구,터미널<->구포]
 • 구포심야2[구,터미널<->증산역]
홈 > 노선안내
정류소명    노선번호
128-1 (양산시내 , 증산차고지 <-> 북정)      
노선정보
종류 노선 증산차고지 북정 거리(Km) 배차간격 총횟수 주행시간
(왕복)
시간표
양산시내 128-1 첫차 막차 첫차 막차 16.3Km 48회
05:35 21:55 06:35 22:50
시간표
노선정보
회차 평일 토요일 일요일,공휴일
증산차고지출발 북정출발 증산차고지출발 북정출발 증산차고지출발 북정출발
1 05:35 06:35 05:40 06:40 토요일과 동일 토요일과 동일
2 06:05 07:05 06:10 07:10
3 06:25 07:30 06:40 07:40
4 06:40 07:48 07:04 08:04
5 07:05 08:10 07:52 08:52
6 07:30 08:35 08:16 09:16
7 07:38 08:45 08:40 09:40
8 07:46 08:55 09:20 10:20
9 08:10 09:15 09:40 10:40
10 08:25 09:25 10:20 11:20
11 08:55 09:55 10:40 11:40
12 09:10 10:10 11:00 12:00
13 09:40 10:40 11:40 12:40
14 09:55 10:55 12:00 13:00
15 10:30 11:30 12:40 13:40
16 11:10 12:10 13:00 14:00
17 11:50 12:50 13:40 14:40
18 12:10 13:10 14:00 15:00
19 12:50 13:50 14:20 15:20
20 13:30 14:30 14:40 15:40
21 14:00 15:05 15:20 16:20
22 14:24 15:29 15:30 16:30
23 14:36 15:41 15:50 16:50
24 15:00 16:05 16:30 17:30
25 15:12 16:17 17:10 18:10
26 15:36 16:41 17:30 18:30
27 16:00 17:05 17:50 18:50
28 16:24 17:29 18:00 19:00
29 16:36 17:41 18:48 19:48
30 17:00 18:05 19:12 20:12
31 17:12 18:17 19:48 20:48
32 17:36 18:41 20:30 21:30
33 17:48 18:53 21:00 22:00
34 18:12 19:12 21:20 22:20
35 18:36 19:36 21:50 22:50
36 18:48 19:48
37 19:00 20:00
38 19:20 20:20
39 19:35 20:35
40 19:50 20:50
41 20:20 21:20
42 20:40 21:40
43 21:00 22:00
44 21:30 22:30
45 21:55 22:50
46
47
48