quick
top
 • 2[원동역<->태봉]
 • 3[원동역<->어영]
 • 8[증산차고지<->석산양우6차]
 • 10[증산차고지<->내석]
 • 11[신평터미널<->부산(명륜동)]
 • 12[부산(명륜동)<->언양임시터미널]
 • 12심야[부산(명륜동)<->신평터미널]
 • 13[양산역환승센터<->KTX울산역]
 • 21[북정<->구포(덕천동)]
 • 23[북정<->구포(덕천동)]
 • 23-1[용선<->구포(덕천동)]
 • 24[용선<->호포역]
 • 24-1[용선<->호포]
 • 26[양산역환승센터<->물금역]
 • 32[증산차고지<->북정]
 • 32-1[증산차고지<->북정]
 • 38[증산차고지<->금산]
 • 52[양산부산대병원<->용당차고지]
 • 57[양산역환승센터<->영산대]
 • 85[양산역환승센터<->신기우방A]
 • 87[양산역환승센터<->명곡]
 • 113[양산역환승센터<->대석]
 • 128[증산차고지<->북정]
 • 128-1[증산차고지<->북정]
 • 132[증산차고지<->범어사역]
 • 137[증산차고지<->중리마을]
 • 138[북정<->소원동]
 • 1000[양산역환승센터<->태봉]
 • 1100[양산역환승센터<->부산(명륜동)]
 • 1200[북정<->부산(명륜동)]
 • 1300[증산차고지<->부산(명륜동)]
 • 1500[증산차고지<->부산(명륜동)]
 • 3000[양산역환승센터<->KTX울산역]
 • 1703[태화강역<->우성스마트시티]
 • 1713[태화강역<->석남사]
 • 1723[태화강역<->통도사터미널]
 • 1733[태화강역<->양우내안애]
 • 구포심야1[구,터미널<->구포]
 • 구포심야2[구,터미널<->증산역]
홈 > 노선안내
정류소명    노선번호
24 (양산시내 , 용선 <-> 호포역)      
노선정보
종류 노선 용선 호포역 거리(Km) 배차간격 총횟수 주행시간
(왕복)
시간표
양산시내 24 첫차 막차 첫차 막차 17.3Km 18회
06:15 21:45 07:00 22:35
시간표
노선정보
회차 평일 토요일,일요일,공휴일
용선출발 호포역출발 용선출발 호포역출발
1 06:15 07:00 06:30 07:20
2 06:55 07:45 07:05 08:00
3 07:30 (신주중경유) 08:20 08:25 09:20
4 08:00 08:50 09:45 10:40
5 09:15 10:07 11:05 12:00
6 09:45 10:37 12:25 13:20
7 10:45 11:37 13:45 14:40
8 11:45 12:37 15:05 16:00
9 13:15 14:07 16:25 17:20
10 14:15 15:07 17:45 18:40
11 14:45 15:37 19:05 20:00
12 15:45 16:37 19:55 21:00
13 16:45 17:37
14 17:15 18:07
15 18:15 19:07
16 19:15 20:07
17 20:15 21:07
18 21:45 22:35
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33