quick
top
홈 > 정보안내 > 공지사항
DongBBS4
제     목 세원 축구부 회원 명단
작 성 자 강래화
♧세원 축구부 회원 명단♧
  
  회  장 : 송 재동
  감  독 : 강 래화
  총  무 : 박 주익
  감  사 : 김 경하
  고  문 : 이 수천ㆍ최 재현ㆍ문 을주

   회 원 :  김  훈ㆍ이 창영ㆍ박 영환
                김 정식ㆍ설 종필ㆍ옥 재원
                윤 창호ㆍ 김 상한ㆍ최 효진.
                박 성묵ㆍ박 용환